Doceri – interaktiivne tahvel iPadis

Tänane töö tutvuda Doceri rakendusega.

Rakendus on tasuta, kuid halb asi on see, et antud rakenuse saab alla laadida ainult iPadi.

Esialgu tundus Doceri väga keeruline, kuid mida rohke näppida, seda selgemaks saab. Kindlasti on antud rakendus kasutatav kõikides ainetes. Väga hea rakendus interaktiivse tunni tegemiseks. Näiteks kui õpetaja puudub, saab ta tunni ette valmistada ja youtubi ülesse riputada 🙂

Miinusena tooks välja selle, et toolsidest ei ole võimalik valida trükkimist, vaid tuleb sõrmega kirjutada. Kuigi, nagu hiljem selgus, on võimalik iPadile vastav pliiats lisada ja siis saab ka pliiatsikirjutust teha.

Haridustehnoloogilised pädevused õpetajale

http://digiajastukursus.wordpress.com/2014/03/15/kodutoo-3/

Kui ma lugesin ISTE haridustehnoloogilisi pädevusi, mis õpetajatele mõeldud, siis kõiki punkte lugedes jõusid tõdemusi, et mul on kõikides valdkondades väga tugevad puudujäägid.

Vaadates lähemalt:

1. Õppija õppimise ja loomingulise toetamine ja innustamine- ma tõesti ei julge öelda, et olen enne meie kursusega ühinemist eriline innustaja olnud. Kui ise ei oska ega tunne end pädevana, siis ei suuda ka teistele innustust jagada. Ise usun, et olen muutuste teel, sest püüan igast korrast vähemalt ühte-kahte õpitut teadmist oma õpilastega jagada ja neid tundi sisse tuua, et õpitavat huvitavamaks muuta. Seega, kui mina olen innustunud, siis see kiirgab ka õpiasteni!

2. Digiajastu õpikogemuste ja hindamise kujundamine ning arendamine- kui aus olla, siis selle punkti juures jään totaalselt jänni. Mida tähendab digitaalsete vahendite kasutamine sügava õppimise tagamiseks? Kordan ennast-olen jännis!

3. Töö- ja õppeprotsesside kujundamine digiajastul- selle punkti juures võin julgelt öelda, et mul ei ole olulisi vajaminevaid teadmisi, seega ei saa mul olla ka oskusi, rääkimata siis veel vilumustest. Väga suur arenguruum!

4. Digitaalseks kodanikuks olemise toetamine ja vastutamine-vastutus, seaduslikkus ja eetilisus digitaalses kultuuris on kindlasti märksõnad, mida igale õpilasele edastan ja väga oluliseks pean. Alles eile rääkisine igasugustest postitutest ja nende tagajäredest; sellest, mis tähendab plagiaat ja teiste piltide kopeerimine ehk siis autoriõigused. Õpilastele tuleb selgitada, et internetiphine kustutamine ei ole võrdne paberilt kustutamisega, et autoriõiguste rikkumine on karistatav või olle anonüümne sa seda tegelikult ei ole.

5. Tööalasesse arengusse ja eestvedamisse panustamine- selles osas saan öelda küll, et minu jaoks on oluline elukestev õpe ja enda kutseoskuste arendamine. Kas ma aga olen digitaalsete vahendite kasutase eestvedaja?! Pigem vist mitte! Samas ei ole ma kindlasti nende seas, kes ei pea digivahendite kasutamist tänases koolis oluliseks, sest see on kindlasti üks viis õpilaste õpioskuste arendamiseks.

What is School for?

“School should be about people, not where they come from or their background!”- see, kust me tuleme, ei peaks mõjutama seda, kuidas meisse suhtutakse. Oluline on see, et õpilased, kes tõesti tahavad õppida, saaksid selleks võimaluse. Iga õpetaja “õnnistus” on õpetada neid lapsi, kes tahavad, et neid õpetataks- “Learning isn`t done to you. Learning is something you choose to do”. Nagu Godin ütles, kui lapsed tunnevad, et see on töö, siis nad püüavad seda vähem teha, kui aga näevad selles kunsti, siis teevad seda rohkem.

“Do we want students who are compliant or those who are willing to figure things out by themselves?”- kas tõesti on ka tänane kool sõnakuulekate õpilaste tootja? Kindlasti tahaksin öelda ei!, kuid kui teha tagasivaade Godini videosse, siis kõik viitab sellele, et nii see on. Olen kindlasti nõus, et igasugune õpilaste testimine tuleks ära jätta, sest lapsed ei ole liinitöö produktiks, kus iga minuti jooksul pakitakse 100 ühesuguse kuju, värvuse ja häälega nukku.  Oluline on igaühe individuaalne kogemus,  areng. Oluline on kogeda ja vigu teha! “School can and must do more than train the factory workers of tomorrow.”

“Until we don`t know what`s school for, we are not going to get what we need.”  Usun, et väga paljud õpetajad on seda meelt, sellisel kujul meie koolisüsteem enam edasi minna ei saa, kuid selleks, et seda muuta, vajame ennekõike muudatusi iseendas – enda mõttemaailmas ja sissekujunenud õpetamisharjumustes. See ei saa olema kerge, sest praegune süsteem on justkui paigas, toimiv ja effektiivne viis masside haldamiseks.  Samas, nagu Godin ütleb”Schools remain focused on yesterday`s needs”.